Blogi

Asiat ovat lopultakin yksinkertaisia. Vai ovatko?

Aikamme näyttäytyy usein hyvin monimutkaisena ja sirpaleisena. Kaikki hyvää tarkoittava kehitystyö hyvinvointimme parhaaksi ei aina saavuta vastaanottoa kansalaistasolla. Putoaminen vaikkapa…

Rakennetaan yhdessä Päijät-Hämeen kokoinen talo

“Ihminen tarvitsee hyvin toimivia julkisia palveluja silloin, kun on niiden aika. Muuna aikana ihminen tarvitsee kohtaamisia, mielekästä tekemistä ja merkitystä elämälleen.” Elina Pajula…

Yhdessä tehden

Oman työni näkökulmasta yksi ilo on ollut havainto verkostomaisen työotteen ja yhdessä tekemisen toimivuudesta täällä Päijät-Hämeessä. Monissa verkostoissa yhteistä tekemistämme on jäsennetty…

Kumppanuuden rakentuminen vaatii vuoropuhelua

Yhdistykset ja järjestöt ovat merkittävä voimavara sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa sote-uudistus. Uudistuksella tavoitellaan muun muassa yhdenvertaisuutta, saatavuutta,…

Yhdistysten osaaminen hyvinvointialueen käyttöön

Uusi hyvinvointialue hyötyy kolmannen sektorin järjestötoimijoiden osaamisesta, jos sitä halutaan hyödyntää. Yhdistysten tulee näkyä hyvinvointialueen uudessa strategiassa ja panostuksessa yhteiseen…

Sote-alan työvoimapulan ratkaisu vaatii uudenlaista ajattelua

Valtionvarainministeriön vuonna 2020 tekemän arvion mukaan 15 seuraavan vuoden aikana sote-alalle tarvitaan peräti 200 000 uutta työntekijää (Hallituksen esitys 8.12.2020). Käytännön työkentillä…

Yhdistystyö näkyväksi

Päijäthämäläisissä yhdistyksissä tehdään valtavasti merkityksellistä työtä, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset antavat mm. vertaistukea erilaisista…

Kolmannen sektorin kumppanuusverkostoa tarvitaan jatkossakin

Päijät-Hämeessä yhdistysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä on edistetty viimeisen kymmenen vuoden aikana erilaisten hankkeiden kautta, joita Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry on…

Lahtelainen yhdistystoiminta on aktiivista, monipuolista ja innovatiivista

Keväällä 2021 tehty Yhdistyskysely aktivoi lahtelaisia yhdistyksiä pohtimaan sekä omaa toimintaansa että yhteistyön kehittämistä Lahden kaupungin kanssa. Kyselyyn vastasi 75 yhdistystä, jotka…

Yhdistykset ovat hyvinvointialueen puuttuva palanen

Sote-uudistuksen valtakunnallinen ja alueellinen valmistelu etenee vauhdilla. Päijät-Hämeen valmistelun työryhmät työstävät tiukalla aikataululla Hyvinvointialuetta. Uudistuksen kokonaisuudella…

Yhdistystoiminta tarvitsee tiloja

Yhdistykset ja järjestöt tarvitsevat toiminnan mahdollistamiseen maksuttomia ja terveitä tiloja. Toimintaedellytysten tukemiseksi tilayhteistyö, avustukset ja tiivis yhdistysyhteistyö ovat toiminnan…

Yhdistysten vaalivaikuttaminen

Haaste kuntavaalien ehdokkaille ja äänestäjille Kevään 2021 kuntavaalien ehdokkaat ja äänestäjät kutsutaan turvaamaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhdistysyhteistyötä.…