Yhteystiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Hallituksen puheenjohtaja

Sirkku Hildén
phsosturva@gmail.com                

Hallituksen varapuheenjohtaja

Kirsi Kuusinen-James
kirsi.kuusinen-james@phhyky.fi