Yhdistys

Hyvinvointia kansalaistoiminnalla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.

Merkityksellistä ja vaikuttavaa yhdessä tekemistä ihmisten kanssa

Yhdistys on perustettu 19.10.1947 Itä-Hämeen Huoltoväenyhdistys ry nimellä. Viimeisin nimenmuutos astui voimaan vuoden 2016 alussa, kun Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry -nimi muutettiin uusien sääntöjen myötä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:ksi. Yhdistyksen toimialueena on Päijät-Hämeen kunnat.

Arvomme        

  • Yhdenvertaisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Missiomme

Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry on keskeinen ja vaikuttava osallisuuden, järjestötoiminnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaja maakunnassa.

Toimintamme

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, tiedottaa toiminnastaan ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta tilaisuuksilla ja toteuttaa kehittämishankkeita.

Toiminnan painopisteemme:

  1. Yhdistysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme kanavan vaikuttaa yhdistysten arvostuksen nostamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ja edunvalvonnan toteutumiseksi.
  2. Osallisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua Järjestämme tilaisuuksia osallisuuden vahvistamiseksi ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi. Nostamme erilaisia epäkohtia esille ja luomme niihin ratkaisuja
  3. Yhteisöllisyyttä yhdessä. Yhteisöllisen toiminnan kautta vähennämme yksinäisyyttä ja eriarvoisuutta. Yhdessä tehden saamme enemmän aikaiseksi ja voimme luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä.