Ajankohtaista

Päijät-Hämeessä kokoontuu sosiaalialan työtä tekevien verkosto

Loppuvuodesta 2022 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry toteutti kyselyn alueella työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa sosiaalialan työntekijöiden verkostoitumisen tarpeita. Kyselyyn vastanneet ammattilaiset toivoivat yhteisiä keskusteluja ja koulutuksia, muiden toimijoiden työhön tutustumista sekä alueella tehtävän sosiaalialan työn positiivisen mielikuvan vahvistamista ja näkyvyyden lisäämistä. Yhdistys vastasi vastaajien toiveisiin ja kutsui koolle eri organisaatioissa työskenteleviä sosiaalialan ammattilaisia Palvelutorille tammikuussa 2023 keskustelemaan verkostoitumisen mahdollisuuksista.

Tämän jälkeen verkoston säännöllisissä kokoontumisissa on ollut työntekijöitä sekä alueen sosiaalipalveluista, oppilaitoksista että järjestöistä. Olemme keskustelleet sosiaalialaa koskettavista yhteisistä ilmiöistä ja eri organisaatioissa tehtävästä sosiaalialan työstä. Keskustelua on käyty myös eri toimijoiden roolista palvelujärjestelmässä sekä yhteistyön merkityksestä. Ammattilaiset ovat kirjoittaneet blogikirjoituksia ja kuvanneet sosiaalialan arkea. Verkostossa on jaettu myös hyödyllistä tietoa ja koulutusvinkkejä.

On ollut mukavaa huomata, miten innokkaasti kaikki suhtautuvat työhönsä ja haluavat kehittää palveluja ja itseään ammattilaisina. Kiireisessä sosiaalialan asiakastyössä ei aina ehdi verkostoitua muiden, kuin omaan työhön liittyvien verkostojen kanssa, joten tällainen laajempi verkostoituminen on tärkeää niin ammatillisen kehittymisen, osaamisen vahvistumisen, kuin hyvinvoinninkin kannalta. Verkostoituminen edistää aina myös asiakkaiden tilanteita; kun ammattilainen tuntee mahdollisimman laajasti alueen toimijoiden palveluita, se mahdollistaa paremmin asiakkaan ohjautumisen hänen tarpeitaan vastaaviin palveluihin.

Verkostoon ovat edelleen tervetulleita kaikki Päijät-Hämeen alueella sosiaalialan työtä tekevät ammattilaiset ja sosiaalialaa opiskelevat. Tapaamisia järjestetään sekä livenä, että Teamsilla ja jokainen voi osallistua juuri itselleen sopiviin tapaamisiin.

Verkoston koollekutsujana toimii Milla Rantakari. Mikäli haluat ilmoittautua verkoston sähköpostilistalle ja saada tietoa tapaamisista, laitathan viestiä: phsosturva@gmail.com

Verkoston seuraava tapaaminen on perjantaina 26.1.2024. klo 8.30 Väkivaltatyön avopalvelu Aggredin tiloissa Lahden keskustassa. Tarkemmat tiedot tapaamisesta saa sähköpostilla.

 Tervetuloa mukaan! 😊


Yhdessä - Päijät-Häme -hankkeen kansalaistoiminnan palvelupiste

Kansalaistoiminnan palvelupiste on kaikille Päijät-Hämeen yhdistyksille ja järjestöille avoin tukipiste. Palvelupiste toimii ajanvarauksella, ja on maksuton.

Palvelupiste on auki perjantaisin klo 10-14 Lahdessa Trion Palvelutorilla, ja myöhemmin syksyllä jalkautuu myös muihin Päijät-Hämeen kuntiin.  

Palvelupisteelle on mahdollista varata myös etäaika, jolloin tuemme Teamsin välityksellä.

Lisää tietoja saat hankkeen projektipäällikkö Marja-Leena Pellikalta (marja-leena.pellikka@kumppanuusverkosto.fi / 041-3117883).

Ajanvaraukset: sofia.heinonen@kumppanuusverkosto.fi