Yhdistysten vaalivaikuttaminen

29.1.2021

Haaste kuntavaalien ehdokkaille ja äänestäjille

Kevään 2021 kuntavaalien ehdokkaat ja äänestäjät kutsutaan turvaamaan yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhdistysyhteistyötä. Yhdistyksillä ja järjestöillä on kunnissa merkittävä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden ylläpitäjinä ja edistäjinä. Kunnissa mahdollistetaan tarpeiden, toiveiden ja olemassa olevien resurssien puitteissa vertaistukea, tapahtumia, harrastustoimintaa, virkistystä, koulutuksia ja palveluita. Yhdistys- ja järjestötoimintaan sijoitettujen eurojen hyöty kuusinkertaistuu alueen asukkaiden hyväksi.

Kuntapäättäjillä on suuri rooli yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa ja toimivan yhdistysyhteistyön mahdollistamisessa kunnan ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Äänestäjien on tärkeää tiedostaa tulevat päättäjät, jotka turvaavat asukkaille jatkossakin yhdistysten ja järjestöjen toteuttamaa tarvelähtöistä toimintaa, tukea ja palveluita.

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin on Päijät-Hämeessä rekisteröity 3296 yhdistystä. Asikkalassa 196, Hartolassa 97, Heinolassa 360, Hollolassa 284, Iitissä 193, Kärkölässä 90, Lahdessa 1632, Orimattilassa 257, Padasjoelle 87 ja Sysmässä 99. Osa yhdistyksistä toimii maakunnallisesti ja mahdollistaa tukea, osaamista ja toimintaa useiden kuntien alueella.

Päijät-Hämeessä toimii yhdistysten ja järjestöjen vaikuttamiselimenä Yhdistysfoorumi. Yhdistysfoorumin jäsenet edustavat kohderyhmän tai sisällön mukaisia verkostoja. Jäsenten tehtävänä on toimia viestinviejänä verkostojen yhdistys- ja järjestötoimijoille. Yhdistysfoorumissa on laadittu Päijät-Hämeen yhdistys- ja järjestöstrategia, joka ohjaa yhteistyötä ja monitoimijaista verkostoitumista.
Haasteena kuntavaalien ehdokkaille ja äänestäjille pyydetään tutustumaan alueen yhdistys- ja järjestötoimintaan ja toimintaedellytyksiin sekä monitoimijaisen yhdistysyhteistyön mahdollistamiseen. Haasteeseen voi vastata ja kommentoida Facebook Kumppanuusverkosto sivuilla.

Tietoa yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista:

Lisätietoja yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta ja yhdistysyhteistyöstä kertovat Yhdistysfoorumin edustajat ja vaalivaikuttamisen työryhmän jäsenet:

Jukka Ihalainen, lasten ja perheiden parissa toimivat yhdistykset, Lahden ensi- ja turvakoti ry jukka.ihalainen@letk.fi 050 9112521

Henna Pirkonen, kylien yhdistykset, Päijänne Leader ry/Päijät-Hämeen Kylät,
henna.pirkonen@paijanne-leader.fi 044 712 4208

Mai-Brit Salo, liikunta- ja urheiluseurat, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry
maippi.salo@phlu.fi 040 836 7766

Heli Vaija, päihdejärjestöt, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry,
heli.vaija@ehyt.fi 044 510 0228

Virpi Veijanen, ikäihmisten parissa toimivat yhdistykset, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry
virpi.veijanen@ph-muistiyhdistys.fi 044 741 0038