Kolmannen sektorin kumppanuusverkostoa tarvitaan jatkossakin

6.1.2022

Päijät-Hämeessä yhdistysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä on edistetty viimeisen kymmenen vuoden aikana erilaisten hankkeiden kautta, joita Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry on luotsannut STEA-hankkeiden kautta. Erityisen tärkeä rooli on ollut projektipäällikkö Helena Haajalla, joka on tullut maakunnan yhdistyksille laajasti tunnetuksi. Jos jollain yhdistyksellä on ollut kysymyksiä tai epäselvää, on Helenalta saanut vastauksen. Helenan väsymätön uurastus ja kolmannen sektorin esille tuonti erilaisissa työryhmissä, kuntien yhdistysilloissa, tapahtumissa ja seminaareissa on ollut äärettömän arvokasta. Kun nämä hankkeet nyt ovat päättyneet, on aika sanoa lämpimät kiitokset Helenalle, sinua tullaan kaipaamaan!

Hankerahoitusta tällaiseen toimintaan ei ole enää saatavilla aiemmin nähdyssä muodossa, mutta yhdistysten eteen tehtävä työ jatkuu. Kumppanuudessa on voimaa ja yhdistysten välistä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin, jotta yhdistysten ja järjestöjen tekemä hyvä työ saadaan nostettua ja pidettyä esillä, vietyä kolmannen sektorin viestiä kunnille, tulevalle hyvinvointialueelle ja maakuntaliittoon sekä alueen asukkaille, yhteisöille ja yrityksille. Ei ole mitenkään itsestäänselvää, että yhdistykset otetaan huomioon, jos yhdistykset eivät itse pidä omia puoliaan. Tässä tarvitaankin laajaa yhteistyötä ja kumppanuutta yli rajojen.

Päijät-Hämeessä rekisteröityneitä yhdistyksiä on yli 3000 kappaletta. Näistä noin neljännes on kulttuuriyhdistyksiä, noin neljännes liikuntaseuroja, ja loput jakautuvat vapaa-ajan, ammatti- ja elinkeino-, poliittisiin sekä sosiaali- ja terveysalan sekä muihin yhdistyksiin, ainakin yhden jaottelun mukaan. Määrä ei ole pieni eikä ole aivan yhdentekevää, miten yhdistysten ääni kuuluu maakunnassa tai minkälaista yhteistyötä tehdään. Näissä tuhansissa yhdistyksissä tuotetaan niin vapaaehtoistyötä, kansalaistoimintaa, harrastustoimintaa kuin palveluitakin. On hyvin pieniä, vapaaehtoispohjalla toimivia yhdistyksiä kuin suuria yhdistyksiä, joilla on paljon palkattua henkilökuntaa palvelutoiminnassaan. Näiden kaikkien ääntä olisi pystyttävä kuulemaan ja toimintaedellytyksiä parantamaan, sillä yhdistykset toimivat lähellä ihmistä ja vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva haluaa jatkaa yhdistysten välisen yhteistyön edistämistä maakunnassa ja kutsuukin kaikki kolmannen sektorin toimijat mukaan. Nostetaan yhdistykset ja järjestöt esiin!

 

Sirkku Hildén
Puheenjohtaja
Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry.