Lahtelainen yhdistystoiminta on aktiivista, monipuolista ja innovatiivista

13.10.2021

Keväällä 2021 tehty Yhdistyskysely aktivoi lahtelaisia yhdistyksiä pohtimaan sekä omaa toimintaansa että yhteistyön kehittämistä Lahden kaupungin kanssa. Kyselyyn vastasi 75 yhdistystä, jotka edustivat monipuolisesti kaikkia toimialoja. Kyselyssä kävi ilmi, että vastanneilla yhdistyksillä on keskimäärin kuusi erilaista toimintamuotoa, joista yleisimpiä ovat tapahtumatuotanto, sekä virkistys- ja vapaaehtoistoiminta.
Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan kivijalkaa talouden, tilakysymysten sekä muun saadun tuen osalta. Yhdistykset rahoittavat toimintaansa pääasiassa jäsenmaksuilla, kaupungilta saadulla avustuksella sekä omilla varainhankintatoimilla. Lisätukea kaivataan erityisesti jäsenhankintaan, viestintään ja markkinointiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

Kaupungin mahdollistaman taloudellisen tuen perusteet ovat yhdistyksillä pääosin selvillä (72%), joskin käytettävissä olevien tilojen osalta perusteet ja käytänteet ovat selkeitä vain 55%:lle vastanneista yhdistyksistä. Samoin kaivataan helpommin löytyviä yhteystietoja niille kaupungin työntekijöille, joihin voi olla yhteydessä yhdistysasioissa. Kaupungin sivuilta löytyvät yhdistysyhteistyön tiedot helposti 51%:lle vastaajista.

Yhteistyö kaupungin kanssa koetaan tärkeäksi ja sen kehittämiseen löytyy motivaatiota sekä ideoita. Hyvin tai kohtalaisesti toimivat vuosiavustusten haku, tilayhteistyö sekä mm. yhdistysilloista tiedottaminen. Eniten kehittämistarvetta nähtiin tapahtumien esiintyjähaun, yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisen sekä projektiavustusten hakemisen suhteen. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista on yhteistyön kehittäminen esim. kaupungin yhdistys- ja järjestökoordinaattorin avulla.

Lahden kaupunki on jo ottanut koppia yhdistysten kehittämisideoista. Uudistuksia voi nähdä mm. Lahti.fi-sivuston ”Osallistu ja vaikuta”-sivulla, jonne on kerätty tiivis infopaketti myös yhdistysten tueksi.

Yhdistyskysely on osa Lahden kaupungin yhdistysyhteistyön kehittämistä, jossa luodaan toimintamallia yhdistys- ja järjestöyhteistyöhön Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry kehittämishankkeen avulla.

Terhi Hildén
Helena Haaja
Lahden kaupungin yhdistysyhteistön pilotointihanke