Yhdistysten osaaminen hyvinvointialueen käyttöön

30.3.2022

Uusi hyvinvointialue hyötyy kolmannen sektorin järjestötoimijoiden osaamisesta, jos sitä halutaan hyödyntää. Yhdistysten tulee näkyä hyvinvointialueen uudessa strategiassa ja panostuksessa yhteiseen tekemiseen. Yhdistykset toivovat, että uudella hyvinvointialueella on järjestökoordinaattori ja järjestöneuvottelukunta, joiden kautta yhteistoimintaa tehdään pysyvänä toimintana. Toiveena on myös avustustoiminta ja tilojen käytön mahdollistaminen. Järjestötoiminta tulisi tunnustaa omaksi osaamisen alueekseen.

Uusia Hyvinvointialueita rakennetaan kuluvan vuoden aikana, ja kuntien, maakuntaliittojen ja järjestöjen asema hyvinvointialueisiin ja toisiinsa erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta rakentuu uudella tavoin. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on lain mukaan vastuu hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyöstä eli hyte-työstä, mutta ne tarvitsevat siihen sekä toisiaan että järjestöjä ja yhdistyksiä.

Päijäthämäläisiltä kysyttiin viime syksynä, miten heidän hyvinvointinsa rakentuu, mitä hyvinvointivajeita heillä on ja miten ja kenen tulisi vastata näihin vajeisiin (Hyvinvointikysely - PHHYKY).  Kyselyyn vastasi noin 1300 asukasta. Asukkaiden osallisuuden edistämisellä on tutkitusti suuret vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Päijät-Hämeessä yhdistysten merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on vahvasti tunnistettu. Vastaajista 36 % kertoi osallistuvansa yhdistystoimintaan ja sen koettiin tarjoavan kiinnostavaa tekemistä ja harrastustoimintaa, tukea vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Yhdistystoimintaan osallistuvat kokivat sekä olevansa osallisempia kuin muut vastaajat, mutta he myös toiminnallaan vahvistavat muidenkin osallisuutta.

Järjestöjen näkökulmasta tärkeimpiä asioita sote-uudistuksessa ovat avustukset ja tuet, järjestöjen yhteistyö, yhteistyöelinten perustaminen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluketjut. (Järjestöjen sote-muutostuki Mitkä ovat sote-uudistuksen ajankohtaisimmat teemat järjestöille? Järjestöjen avustukset, yhteistyö ja palveluketjut kärkiaiheita - SOSTE)

Päijät-Hämeen järjestöt ja yhdistykset ovat rakentaneet keskinäistä yhteistyötä mm. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Kumppanuuskeskus ym. hankkeissa. Yhdistysten toimintoja on koottu myös www.paijathamalaiset.fi sivustolle. Tehdyn työn tuloksena käynnissä on jo yhdistysten yhteisiä asioita käsittelevä Yhdistysfoorumi, suunnitelmia on yhdistysten ja hyvinvointialueen yhteisen Järjestöneuvottelukunnan käynnistämisestä ja järjestökoordinaattorin palkkaamisesta. Yhteistyön tekemisen suunnitelmat ovat jo hyvässä vauhdissa, nyt tarvitaan toimenpiteitä. Yhteistyötahdon lisäksi tarvitaan nämä rakenteet ja jo laadittujen Hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöstrategian ja valmistelussa olevan hyvinvointialueen strategian viitoittamat suuntaviivat tekemiselle.

 

Lisätietoja:

Sirkku Hildén                                            Kirsi Kuusinen-James
Puheenjohtaja                                          Varapuheenjohtaja
Puh: 050-3272691                                   Puh: 044-5381595