Yhdistykset ovat hyvinvointialueen puuttuva palanen

14.9.2021

Sote-uudistuksen valtakunnallinen ja alueellinen valmistelu etenee vauhdilla. Päijät-Hämeen valmistelun työryhmät työstävät tiukalla aikataululla Hyvinvointialuetta. Uudistuksen kokonaisuudella haetaan tehokkuutta ja säästöjä. Hyvinvointialueiden käynnistämiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä ja kumppanuutta. Jotta korjaavasta työstä saadaan siirrettyä painopistettä aidosti ehkäisevään toimintaan, on toteutukseen linkitettävä tiiviisti yhdistysten ja järjestöjen ammatillinen osaaminen, kokemusasiantuntijuus ja vapaaehtoistoiminta. Yhdistysten ja järjestöjen toiminta ja palvelut ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen puuttuva palanen.

Yhdistykset ja järjestöt täydentävät omalla toiminnallaan julkisen sektorin rinnalla kansalaisten sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluita. Vahvuutena yhdistyksissä ja järjestöissä on ihmis- ja tarvelähtöisyys. Yhdistykset ja järjestöt toteuttavat kohderyhmilleen kohdennettua tukea, lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja näin vaikuttavat merkittävästi alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tärkeä osa alueen kehittämistoimintaa on yhdistysten ja järjestöjen kehittämishankkeet, joiden kautta saadaan alueelle myös rahoitusta. Ihmislähtöisesti toimittaessa alueen asukkaiden toiveet ja tarpeet ovat yhdistyksissä ja järjestöissä hyvin tiedossa.

Mikäli Päijät-Hämeessä ei olisi nykyisen laajuista yhdistys- ja järjestötoimintaa paljon jäisi neuvontaa, ohjausta, vertaisryhmiä, harrastuksia, leirejä, retkiä, tapahtumia ja kotiin vietävää apua toteutumatta. Päijät-Hämeessä on yli 3000 yhdistystä, jotka toimivat kunnissa lähellä ihmisiä.
Yhdistykset ja järjestöt voivat täydentää hyvinvointialueen tarjontaa asiakasnäkökulmalla, kokemusasiantuntijuudella, vapaaehtoisten koordinoinnilla ja koulutuksella, tiedon tuotannolla, erityisasiantuntemuksella, palveluiden tuottamisella, ehkäisevällä toiminnalla, yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä.

Yhdistysten ja järjestöjen kanssa yhdessä palvelupolkujen suunnittelu mahdollistaa alueelle kattavan toiminta- ja palveluvalikon varhaiseen puuttumiseen ja riittävään tukeen ennen tilanteen kriisiytymistä. Aktiivinen yhdistysten ja järjestöjen toiminta viestii elinvoimaisista kunnista ja maakunnasta.

Yhdistysfoorumin puolesta
Yhdistysfoorumin puheenjohtaja Virpi Veijanen
Yhdistysasiantuntija Helena Haaja