Yhdistystyö näkyväksi

16.2.2022

Päijäthämäläisissä yhdistyksissä tehdään valtavasti merkityksellistä työtä, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset antavat mm. vertaistukea erilaisista sairauksista kärsiville ja välittävät tietoa eri keinoista ennaltaehkäistä erilaisia vaivoja. Kulttuurialan yhdistykset pitävät huolta jäsentensä henkisestä pääomasta ja hyvinvoinnista. Urheiluseurat pitävät ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, liikkeessä, ja auttavat omalta osaltaan ehkäisemään syrjäytymistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kaikille yhdistyksille yhteistä on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdessä olemme enemmän.

Vaikka työtä tehdään paljon, ei se valitettavasti ole saanut ansaitsemaansa näkyvyyttä. Yhdistystyö on pirstaloitunutta, ja monista erilaisista yhteistyöverkostoista huolimatta varsin näkymätöntä. Monet osaavat varmasti nimetä tiettyjä valtakunnallisten järjestöjen alla toimivia paikallisyhdistyksiä, mutta siihen se sitten monesti jääkin. Otetaan esimerkiksi aivan tavallinen päijäthämäläinen asukas, joka haluaisi tietoa alueellamme toimivista yhdistyksistä. Tällä hetkellä tieto on hajallaan ympäri internetin ja sosiaalisen median ihmeellistä maailmaa, jos edes sielläkään. Yhdistystoimintaa tehdään hyvin pitkälti muutamien aktiivisten vapaaehtoisten voimin. On siis varsin ymmärrettävää, että aikaa ja resursseja ei välttämättä riitä yhdistyksen omien nettisivujen rakentamiseksi, saati sitten niiden päivittämiseksi. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos nettisivuja ei ehditä päivittää ja pitää ajan tasalla, on parempi, että nettisivuja ei ole ollenkaan.

Uusi, kevään aikana avattava Lähellä.fi -verkkosivusto on vastaus näkyvyyden kanssa painiville kolmannen sektorin toimijoille. Sivusto tulee korvaamaan Päijäthämäläiset.fi -verkkopalvelun, jossa jo nyt sadat päijäthämäläiset yhdistykset ovat olleet mukana. Ideana on koota alueen ja koko valtakunnan järjestöt ja yhdistykset yhteisen sivuston alle, josta sivustolla kävijä löytää helposti tarvitsemansa tiedon ja voi tutustua alueellamme toimiviin yhdistyksiin ja kenties löytää itselleen vaikkapa uuden harrastuksen. Sivuston päivittäminen on helppoa, ja yhdistykset pääsevät itse lisäämään ja muokkaamaan omia tietojaan. Perustietojen lisäksi yhdistykset voivat tiedottaa vaikkapa omista tapahtumistaan, tempauksistaan ja tarjoamistaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Sivuston käyttö on maksutonta, mikä mahdollistaa pienemmilläkin resursseilla toimivien yhdistysten mukanaolon.

Uusi Lähellä.fi avautuu kevään aikana, seuraa muutostyötä osoitteessa Päijäthämäläiset.fi.

Jussi Varjo

Kirjoittaja on Päijäthämäläiset.fi:n ylläpidosta vastaavan Jyränkölän Setlementin markkinointi- ja viestintäpäällikkö, jolla on useamman vuoden kokemus paikallisen järjestötoiminnan kehittämisestä