Yhdistystoiminta tarvitsee tiloja

8.3.2021

Yhdistykset ja järjestöt tarvitsevat toiminnan mahdollistamiseen maksuttomia ja terveitä tiloja. Toimintaedellytysten tukemiseksi tilayhteistyö, avustukset ja tiivis yhdistysyhteistyö ovat toiminnan toteutukselle elinehto. Tällä hetkellä tilojen käytöstä peritään usein maksu, mikä voi olla yhdistyksen taloudelle ylivoimainen tai ainakin vähentää varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevia varoja.

Maksuttomien ja terveiden tilojen tarjoaminen turvaa monipuolisen ja aktiivisen yhdistys- ja järjestötoiminnan. Kansalaistoiminta on voittoa tavoittelematonta toimintaa, jossa laitetaan hyvä kiertämään ja halutaan antaa kaikille yhtäläinen oikeus osallistua yhteiseen maksuttomaan toimintaan.

Julkisten tilojen käyttöasteen kohentaminen onnistuu tilojen avaamisella yhdistyksille vastuulliseen ja vastikkeettomaan käyttöön. Tilojen runsaampi käyttö lisää myös alueille toimintamahdollisuuksia ja näin ollen vähentää tyhjien tilojen ilkivaltaa.

Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan avulla jaetaan tietoa, tuetaan, autetaan, koulutetaan, mahdollistetaan vertais- ja harrastustoimintaa. Asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ja jakaa kokemusasiantuntijuutta ja rohkaisua. Asukkaiden aktiivisuus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lisääntyvät yhdistysten ja järjestöjen mahdollistaman osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Kirjoitus on Yhdistysfoorumin kannanotto yhdistystoiminnan tilatarpeeseen.
Päijät-Hämeessä Yhdistysfoorumi toimii yhdistysten ja järjestöjen äänitorvena ja vaikuttamisen väylänä. Yhdistysfoorumin edustajat toimivat omille verkostoilleen viestinviejinä ja tarpeiden sekä toiveiden eteenpäin saattajina.

Yhdistysfoorumin koordinoinnista vastaa Yhteinen Päijät-Häme -hanke / Kumppanuusverkosto, jota hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry.