Vapaaehtoistoiminta

 
 

Jo lähes puolet suomalaisista on mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminta on antamista, tukemista ja auttamista, mutta myös suurelta osin saamista.

Vapaaehtoistoiminta lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä sekä kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminta kerää arvostusta ja tunnustusta, sillä siitä aiheutuvat hyödyt ovat yhteiskunnan näkökulmasta hyvin merkittäviä ja toiminta on myös kustannustehokasta.

Vapaaehtoistoiminnan nopea muuntautumiskyky on sen vahvuus, sillä yhteiskunnalliset muutokset luovat tarpeita, joihin yhdistysten toteuttamalla vapaaehtoistoiminnalla voidaan nopeasti ja joustavasti vastata.

Vapaaehtoistoiminta antaa

 • merkitystä ja sisältöä elämään
 • opettaa toimimaan erilaisten ihmisten kanssa
 • mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • opettaa vuorovaikutustaitoja
 • mahdollisuuden kehittää identiteettiä
 • elämyksiä
 • lisää tietoa yhteisön arvoista

Vapaaehtoistoiminnan motiiveina on

 • halu auttaa
 • vapaa-ajan hyödyllinen käyttö
 • mielekäs toiminta ja tekeminen
 • uudet sosiaaliset suhteet
 • elämänkokemuksen kartoittaminen

Vapaaehtoistoiminta on

 • ihmisten auttamista ja tukemista eri elämäntilanteissa
 • ihmistenvälistä vuorovaikutusta, johon tavallisen ihmisten taidot riittävät
 • yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa, jota tehdään ilman pakkoa tai velvollisuutta perhettä tai sukua kohtaan
 • palkatonta toimintaa, josta maksetaan kulukorvaukset

Vapaaehtoistoiminnan luonteeseen kuuluvat

 • Vapaaehtoisuus
 • Luotettavuus
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Puolueettomuus
 • Autettavan ehdoilla toimiminen
 • Toiminnan ilo
 • Yhteistyö
 • Palkattomuus

Vapaaehtoisilla on oikeus

 • koulutukseen, perehdytykseen
 • tukeen, ohjaukseen
 • toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
 • henkilökohtaisiin keskusteluihin tai ryhmätyönohjaukseen
 • ryhmätapaturmavakuutukseen
 • lopettaa vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaa organisoivan tahon velvollisuutena on

 • vapaaehtoistoimintaan sopivien toimintojen määrittäminen
 • riittävien resurssien varaaminen
 • rakenteista huolehtiminen, (rekrytointi, koulutus, perehdytys, huolto, työnohjaus, virkistys)
 • toiminnan ohjauksen järjestäminen (vapaaehtoisten yhdyshenkilö)
 • kulukorvausten maksaminen
 • vapaaehtoistoiminnan arvostaminen

Vapaaehtoisuus velvoittaa

 • vaitiolovelvollisuuteen
 • asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen
 • sovittujen asioiden hoitamiseen
 • huolehtimaan omasta henkisestä hyvinvoinnista
 • ilmoittamaan vapaaehtoistoiminnasta pois jäännistään