Hanke

 

Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hanke
(2016-2017)

Hankkeessa tuetaan lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointia osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä. Alueelliset kohtaamistuokiot, retket ja luennot mahdollistavat matalankynnyksen yhteistoiminnan arjen piristeeksi. Yhteistoiminnan käynnistymistä yhdistysten, kuntatoimijoiden ja seurakuntien kesken tuetaan verkostomaisella työotteella.

Päijät-Hämeen Kumppanuushanke 2012-2015

Hanke kokosi Päijät-Hämeen eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentuu kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta.

 

Kaupunginjohtajan kanssa torilla

Hanketoiminnan lähtökohtana ovat alueelliset tarpeet ja sitoutuminen yhteistoimintaan. Hankkeen toimintaperiaatteena on yhteistoiminta. Hankkeessa saatetaan eri toimijat yhteen ja käynnistetään tarpeiden ja toiveiden mukaan verkostoja asioiden ja toimintojen kehittämiseksi sekä jatkuvuuden turvaamiseksi. Hanke toimii alueella koordinaattorina ja innostajana.

Hankkeiden rahoittajan toimii Raha-automaattiyhdistys ja hallinnoijana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry.