Hanke

Yhteinen Päijät-Häme -hanke 2017-2020

Hankkeen avulla vahvistetaan yhdistysten roolia ja monitoimijaisten toimijaverkostojen muodostumista Päijät-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksssa sekä ollaan maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden editämistyön tukena. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä yhdistysten, kunta-, sote- ja maakuntatoimioiden kanssa.

Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hanke 2016-2017

Hankkeessa tuetaan lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointia osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä. Alueelliset kohtaamistuokiot, retket ja luennot mahdollistavat matalankynnyksen yhteistoiminnan arjen piristeeksi. Yhteistoiminnan käynnistymistä yhdistysten, kuntatoimijoiden ja seurakuntien kesken tuetaan verkostomaisella työotteella.

Päijät-Hämeen Kumppanuushanke 2012-2015

Hanke kokosi Päijät-Hämeen eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentuu kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta.

 

Kaupunginjohtajan kanssa torilla

Hanketoiminnan lähtökohtana ovat alueelliset tarpeet ja sitoutuminen yhteistoimintaan. Hankkeen toimintaperiaatteena on yhteistoiminta. Hankkeessa saatetaan eri toimijat yhteen ja käynnistetään tarpeiden ja toiveiden mukaan verkostoja asioiden ja toimintojen kehittämiseksi sekä jatkuvuuden turvaamiseksi. Hanke toimii alueella koordinaattorina ja innostajana.

Hankkeiden rahoittajana toimii entinen Raha-automaattiyhdistys, joka on nykyisin STEA. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry hallinnoi hanketta.