Tervetuloa!

Innovatiivista yhteistyötä ja kunnioittavaa kumppanuutta!

 

 

 

 

Etsimme aluetyöntekijää!

Yhteispelillä -hankkeen aluetyöntekijä mahdollistaa Lahdessa ja Hollolassa lasten, nuorten ja ikäihmisten yhteistoimintaa eri toimijoiden yhteisissä tuokioissa ja tapahtumissa. Ylisukupolvisilla yhteistoiminnalla ennaltaehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Aluetyöntekijä toimii alueilla innostajana, kannustajana, yhteen saattajana ja tukena. 
Odotamme aluetyöntekijän olevan avoin, luotettava, ennakkoluuloton, oma-aloitteinen ja erilaisten ihmisten kanssa käytännön toiminnoissa selviytyvä. Työ edellyttää tietotekniikan ja Somen hallintaa sekä hanketyön tuntemusta.

Työn kesto 21.8.-31.12.2017 kokoaikatyö, joka sisätää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Hakemukset sähköisesti 2.8.2017 klo 16.00 mennessä helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi

Tiedustelut työpaikasta to 13.7.2017 klo 13.30-16.30 / projektipäällikkö Helena Haaja.

Hankkeet

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus-hanke syntyi eri toimijoiden yhteisistä tarpeista ja toiveista. Vuosina 2012-2015 toteutunut hanke kokosi Päijät-Hämeessä eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentui kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta. Kumppanuusverkoston avulla tähdättiin suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jossa osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja mahdollistettiin omaehtoista toimintaa sekä lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta.

Hankkeen jatkona on käynnistynyt Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hanke (2016-2017). Hankkeen alueena ovat Lahti ja Hollola. Jatkohankkeessa kohderyhmän muodostavat lapsiperheet ja ikäihmiset. Jatkohankkeen tavoitteena on lapsiperheiden ja ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.