Tervetuloa!

Innovatiivista yhteistyötä ja kunnioittavaa kumppanuutta!

 

 

 

Hankkeet

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus-hanke syntyi eri toimijoiden yhteisistä tarpeista ja toiveista. Vuosina 2012-2015 toteutunut hanke kokosi Päijät-Hämeessä eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentui kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta. Kumppanuusverkoston avulla tähdättiin suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jossa osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja mahdollistettiin omaehtoista toimintaa sekä lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta.

Hankkeen jatkona on käynnistynyt Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hanke 2016-2017. Hankkeen alueena ovat Lahti ja Hollola. Jatkohankkeessa kohderyhmän muodostavat lapsiperheet ja ikäihmiset. Jatkohankkeen tavoitteena on lapsiperheiden ja ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Päijät-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen tukena toimii Yhteinen Päijät-Häme -hanke 2017-2020. Yhdistysten roolin vahvistamisen ja monitoimijaisten verkostojen avulla edistetään hyvinvointia ja terveyttä Päijät-Hämeen alueella. Tarjolla on tarvelähtöistä yhteistyötä, yhteistoimintaa, koulutuksia, virkistyksiä ja kumppanuutta.