Tervetuloa!

Innovatiivista yhteistyötä ja kunnioittavaa kumppanuutta!

 

 

Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus-hanke syntyi eri toimijoiden yhteisistä tarpeista ja toiveista. Vuosina 2012-2015 toteutunut hanke kokosi Päijät-Hämeessä eri tahojen muodostaman Kumppanuusverkoston. Verkosto rakentui kuntalaisten, yhdistysten, seurakuntien, kuntatoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnasta. Kumppanuusverkoston avulla tähdättiin suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jossa osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista. Yhteistoiminnan avulla tiivistettiin asukkaiden sosiaalisia verkostoja ja mahdollistettiin omaehtoista toimintaa sekä lisättiin tietoa olemassa olevista palveluista ja toiminnasta.

Hankkeen jatkona on käynnistynyt Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hanke (2016-2017). Hankkeen alueena ovat Lahti ja Hollola. Jatkohankkeessa kohderyhmän muodostavat lapsiperheet ja ikäihmiset. Jatkohankkeen tavoitteena on lapsiperheiden ja ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.